PROTEKTAHAN ANG IYONG BAGA LABAN SA SAKIT NA TB

Kasabay ng National Lung Month ang National Tuberculosis Awareness Month ngayong buwan ng Agosto at tayo ay pinaaalalahanan na pangalagaan ang ating mga baga.

Ayon sa pinakahuling datos mula sa Department of Health (DOH), ang tuberculosis, o ang sakit na TB, ay ang pang-walo sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. (2013)

Mahalaga ang tungkulin ng bawat pamilya at komunidad upang matuklasan agad ang mga sintomas ng TB. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang paglala ng karamdaman.

MGA SINTOMAS

Ang Mycobacterium tuberculosis ay isang bacteria na sanhi ng tuberculosis. Kumakalat ito sa hangin kapag umubo, bumahing, o nagsalita ang isang taong may TB. Sinumang makalanghap ng hanging may mikrobiyo ng sakit na ito ay nanganganib na mahawa.

Ilan sa mga pangunahing sintomas ng TB ay ubong tumatagal ng dalawang linggo, o plemang may dugo o kulay kalawang. Sintomas din ang lubhang pamamawis sa gabi, panghihina, pagkabawas ng timbang, kawalan ng ganang kumain, at pananakit ng dibdib o likod.

Kung nakararamdam ka ng ganitong mga sintomas, dumalaw agad sa inyong doktor.

LUNAS SA TB

Ang pagbibigay ng BCG (Bacillus Calmette-Guérin) vaccine sa isang bagong panganak na sanggol ang isa sa mga unang hakbang upang maiwasan ang tuberculosis. Bagama’t hindi nito lubusang sinusugpo ang TB, nakatutulong pa rin ito sa pag-iwas sa sakit, lalo na sa mga sanggol.

Uminom ng gamot araw-araw sa loob ng anim na buwan kung bagong nagka-TB o walong buwan o higit pa kung muling nagka-TB.