COVID-19

Jingle

Paggamot sa bayanad na mga sintomas habang nasa bahay

Patnubay sa mga pamilyang may kasaping may mild covid-19

bayanihan to heal as one act

Discrimination of Heath Care Workers Materials

List of centers offering free online psychological services during the covid-19 pandemic

Covid-19 Test Comparison

Health worker FAQ

TV ADS

COVID-19 TV AD Download

Faq on Testing kit

Algorithm

Social Distancing

Fact Check

Health Advisories

IPCC Doffing & Donning

Social Media Cards

MYTHBUSTER

Home Quarantine

Tarpaulin

FAQs

Proper way to wear a mask

Risk Comm nCoV 30Jan

TV Ads

Tamang Paraan ng Paghuhugas ng Kamay(Proper Handwashing) Download

Tamang Paraan ng Pag-Ubo(Cough Manners) Download

Back to Resources page
IEC Materials