MGA DAPAT ISAALANG-ALANG SA PAGBILI NG GAMOT

Karapatan ng bawat mamamayan na maging malusog at mabigyang lunas kapag sila’y nagkakasakit. Upang matamo nila ito, mahalagang maging abot-kamay ng bawat mamamayan ang mga gamot na kailangan nila.

Ang pagbili ng mga generic medicines, halimbawa, ay isa sa mga mahahalagang hakbang upang magkaroon kaagad ng mabisang gamot sa oras ng pangangailangan.

Ngayong Generics Awareness Month na may temang: “Sa Generics, Sigurado Ka!”, ating alamin kung paano tayo magkakaroon ng sapat at mabisang medisina kung tayo o ang ating mga kapamilya ay mayroong sakit.

KASING-BISA NG MGA BRANDED NA GAMOT

Bukod sa mas mura ang mga generic na gamot, taglay nito ang bisa at kakayahan ng mga gamot na may tatak. Kaya parami na nang parami ang nagtitiwala sa Generics.

Sa ilalim ng RA 6675 o ng Generics Act of 1988, kailangan isulat ng mga doktor ang generic name ng gamot na kanilang inirereseta.

Kung namamahalan ka sa gamot na inireseta ng doktor, huwag mahiyang magtanong kung ano pa ang maaari mong bilhin at inumin.

SIGURUHING LIGTAS AT MABISA ANG BINIBILING GAMOT

Bago bumili ng anumang uri ng gamot, mahalagang masiguro ng bawat pasyente ang kaligtasan ng kanilang mga binibili.

Kung bibili ng generic drugs, siguruhing matatagpuan sa label nito ang pangalan ng gamot, ang bansa kung saan ito ginawa, ang petsa ng paggawa sa gamot, at expiration date o ang petsa kung kailan ito masisira. Dapat ay nabigyan din ng Food and Drug Administration (FDA) ng Certificate of Product Registration (CPR) ang mga generic na gamot upang masiguro ang kalidad ng mga ito.

Importante ring masiguro na ang botika ay may lisensya galing sa FDA.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-login lamang sa http://www.doh.gov.ph o magtungo sa health center ng inyong komunidad. Maaari mo ring suriin at ihambing ang presyo ng mga gamot sa Drug Price Watch website: http://www.dpw.doh.gov.ph.