HALAGA NG SUPPORT NETWORK LABAN SA PAGPAPAKAMATAY

Sa isang taong walang depresyon, mahirap maunawaan kung bakit may mga nagnanais na bawiin ang sarili nilang buhay. Subalit, hindi nangangahulugang wala siyang magagawa para sa taong may ganitong naiisip at nararamdaman.

SUICIDE SA PILIPINAS

Sa Pilipinas, hindi madalas mapag-usapan ang depresyon, na siyang pinakamadalas na sanhi ng suicide. Para sa karamihan, hindi ito sakit kundi dala lamang ng stress, emotional pressure, o kahinaan ng loob. May dalang masamang bahid din ang pagpapakamatay dulot ng relihiyosong paniniwala.

Ang mga ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi nagsasabi o nagpapatingin sa sikolohista ang marami sa mga taong mayroong depresyon at suicidal thoughts.

PAG-UUNAWA’T PAKIKIRAMAY

Hindi ibig sabihin nito na hindi sila naghahanap ng tulong. Mapapansin ito sa mga nasasambit nila: “Ayoko nang mabuhay.” Hindi biro ang mga salitang ito. Sa ganitong paraan, naibabahagi nila ang kanilang matinding lungkot at kawalan ng pag-asa para humingi ng pag-uunawa’t pakikiramay.

Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang support network—mga taong maaaring maging takbuhan sa tuwing nagkakaroon ng depresyon at suicidal thoughts.

Binubuo ang support network ng iba’t ibang uri ng mga relasyon. Kabilang nito ang pamilya at mga kaibigan, pati na rin ang mga kakilala sa paaralan, opisina, simbahan, social networks, at iba pa.

Ang mga simpleng samahan sa komunidad ay pwedeng maging bukal ng lakas-loob para labanan ang depresyon at magkaroon ng panibagong pag-asam sa buhay. Maaari silang magsilbing positibong impluwensiya lalo na sa pagbubukas-loob at paghahanap ng tulong.

Nagsisilbing takbuhan naman ang mga relasyon na mas malalim ang samahan at pagtitiwala, kagaya ng pamilya, kasintahan, at mga matatalik na kaibigan. Sa mga taong tulad nila, maaari magbahagi ng mga kaisipan at damdamin na hindi madaling pag-usapan kaninoman.

Itong National Suicide Prevention Week, maging sensitibo tayo sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng depresyon, tulad ng pananakit sa sarili at pagbanggit ng hangaring mamatay.

Hindi madaling pag-usapan ang depresyon at pagpapakamatay. Ngunit para sa ating mga mahal sa buhay na may psychosocial issues, mahalagang maging bukas, mapag-unawa, at matatag tayo para sa kanila.